Незабаром можуть заборонити автівки на «єврономерах»

1
2967

Ко­мі­тет Вер­ховної Ра­ди з пи­тань по­дат­ко­вої та мит­ної по­лі­ти­ки роз­ро­бив за­ко­ноп­ро­ект, згід­но з яким не­ре­зи­ден­там Ук­ра­їни бу­де за­бо­ро­не­но пе­ре­да­ва­ти пра­во уп­равлін­ня ав­то­мо­бі­лем сто­рон­нім осо­бам. Про це по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у ФБ ад­во­кат Бог­дан Хмель­ницький.

Прос­ті­ше ка­жу­чи, те­пер гро­ма­дя­ни Ук­ра­їни не змо­жуть ке­ру­ва­ти ма­ши­на­ми з «єв­ро­но­ме­ра­ми», прик­ри­ва­ючись до­ру­чен­ня­ми на їх ім’я.

«Си­ту­ація з ци­ми єв­ро­но­ме­ра­ми неп­роста. Зви­чай­но, з од­но­го бо­ку, в кра­їну за­во­зить­ся вся­ке сміт­тя з єв­ро­пей­ських зва­лищ. З ін­шо­го — лю­ди, на­реш­ті, от­ри­ма­ли мож­ли­вість ку­пу­ва­ти де­ше­ві ма­ши­ни, які не по­чи­на­ють роз­ва­лю­ва­ти­ся від­ра­зу піс­ля ку­пів­лі. З третього бо­ку — ве­ли­чез­на кіль­кість ДТП за учас­тю ма­шин на «єв­ро­но­ме­рах», іно­ді з най­тяж­чи­ми нас­лідка­ми, піс­ля яких гос­по­да­рі по­діб­них ма­шин ки­да­ють їх і знай­ти ви­ну­ват­ця ава­рії не­мож­ли­во», — пи­ше Бог­дан Хмель­ницький.

«На мій пог­ляд, бе­зу­мов­но, не­об­хідно вво­ди­ти жорс­ткий кон­троль, а й аб­со­лют­но бо­же­віль­ні ми­та на кор­до­ні теж не­об­хідно змен­шу­ва­ти, інак­ше лю­ди знай­дуть но­ву ла­зів­ку в за­ко­ні. Ну і ви­рі­шу­ва­ти, що ро­би­ти з ти­ми, хто вже їз­дить на «єв­ро­но­ме­рах», — під­су­му­вав ад­во­кат.

джерело

Читайте також  Нові дорожні знаки в Україні суперечать один одному: нюанси

Підпишись на нас в Google НОВИНИ, щоб отримувати більше свіжих новин!

1 коментар

  1. а на укр номерах дтп немає? Замість того щоб ввести адекватну вартість розмитнення вводять заборони.Багатий бідного незрозуміє

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.