Власники “євроблях” також отримуватимуть “листи щастя”

0
821
Àâòîìîáèëüíûé íîìåð ñ èíîñòðàííîé ðåãèñòðàöèåé âî âðåìÿ àâòîïðîáåãà â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê âñåóêðàèíñêîé àêöèè ïðîòåñòà ïðîòèâ òàìîæåííûõ òàðèôîâ íà çàðóáåæíûå àâòîìîáèëè, â Õàðüêîâå, 3 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. Àêöèÿ ïðîéäåò â Êèåâå 6 ñåíòÿáðÿ. Ôîòî Ìàðèåíêî Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ

Впровадження фото- відео фіксації порушень Правил дорожнього руху буде актуальне і для власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Їм теж надсилатимуть листи щастя.

Запуск системи фото- відео фіксації порушень Правил дорожнього руху буде стосуватись усіх автомобілістів, навіть тих, що використовують авто на іноземній реєстрації, стверджують в МВС.

Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій повідомив, що в разі виявлення првовопрушення зафіксованого в режимі фото- відео фіксації за участю авто на іноземній реєстрації постанова буде направлена на адресу людини, на яку виписаний страховий поліс. “МСТБУ з надасть нам таку інформацію», сказав пан Криклій.

В той же час в законі “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів”, прийнятого Верховною Радою України 21 грудня 2017 року говориться про те, що до адміністративної відповідальності за порушення зафіксовані в автоматичному режимі “…притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України”.

Також в законі детально описаний і сам механізм вручення постанови особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України. Цей обов’язок покладається на органи Державної прикордонної служби України.

Підпишись на нас в Google НОВИНИ, щоб отримувати більше свіжих новин!

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.